Hem

Utbildning SAMBA


                  Kursen riktar sig till dig som behöver hjälp med att starta upp, organisera,                                   uppdatera eller upprätthålla en god arbetsmiljö, som följer arbetsmiljöverkets                           föreskrifter.

  

                  Utbildningens syfte är att ge dig i din roll som VD eller chef de kunskaper du                               behöver för att förstå och tillämpa arbetsmiljölagen, samt att arbeta systematiskt                     med arbetsmiljön. Teori varvas med grupparbeten och enskilt arbete, samt en                           hemuppgift inför dag 3.

  

                  Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov och efter genomförd kurs erhåller                         alla deltagare ett utbildningsdiplom, som beskriver utbildningens innehåll och din                     godkända kompetens.  


                  Kursinnehåll 

                 - Arbetsmiljölagen, AML 

                 - Arbetsmiljöförordningen 

                 - Arbetsmiljöföreskrifter, AFS 

                 - Riskbedömning 

                - Systematiskt arbetsmiljöarbete 

                - Hur arbetar man med SAM? 

                - Organisatorisk arbetsmiljö 

                - Tydligt ledarskap 

                - Grupparbeten 

                - Hemuppgift 


               Pris 13 995;- 

               Pris inkluderar frukost, lunch och eftermiddagsfika alla utbildningsdagar, samt                           middag utbildningsdag 1. NYA TELEFONNUMMER

Vi har idag bytt telefonoperatör och har då även bytt vår   telefonnummer enligt nedan:

Anita Pilman                 010 - 33 01 001

Gert Johansson            010 - 33 01 002

Helena Waltersson      010 - 33 01 003

Jessica Pilman               010 - 33 01 004

Angelica Pilman            010 - 33 01 005

Caroline Holmberg       010 - 33 01 006

Torgny Nilsson              010 - 33 01 007

Pauli Jensen                   010 - 33 01 009

Kontoret                         010 - 33 01 000

Välkommen till Opatina


Opatina är ett företag som arbetar med ett flertal experter inom arbetsmiljö och ledarskap. Vi utbildar samt stöttar våra kunder i allt rörande arbetsmiljö, oavsett bransch eller verksamhet. Våra experter har en gedigen erfarenhet både nationellt och internationellt inom bl.a. oljeindustri, livsmedelsindustri, byggindustri, mm.


Vårt mål är att tillhandahålla bästa tänkbara expertis till överkomligt pris. Vi är nyckeln till er lösning.


Vår arbetsmiljöpolicy ligger i Opatinas intresse att våra medarbetare skall ha en bra arbetsmiljö.


En god arbetsmiljö är viktigt för Opatinas kunder och för att det är den viktigaste resursen vi har, våra medarbetare. När vi har en bra arbetsmiljö trivs vi och gör ett fullgott arbete.


Lagstiftningens och myndigheternas regler, tillstånd och villkor anger alltid minimikraven för vår verksamhet. Vårat mål är därtill att skapa en betydligt bättre arbetsmiljö än vad som krävs av lagstiftning.


För att leva upp till denna policy har alla inom Opatina god kunskap om riskerna med de olika arbetsuppgifter de utför.


Läs mer om våra medarbetare här!

Kontakt


Tfn. 010 - 33 01 000


Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund


Lundakontoret är bemannat tisd. & torsd. mellan kl. 9.00 - 15.00.


Övriga tider endast efter överenskommelse.