Medarbetare

Medarbetare

Anita Pilman, VD, projektsamordnare och administrativ chef. Grundare av företaget.

 

Projektsamordnare med kemiskteknisk bakgrund samt utbildning inom projektadministration. Anita har erfarenhet från arbete inom kommun och landsting.

 

E-post: anita.pilman@opatina.se

Tel. 010 - 33 01 001

Gert Johansson, vice VD och arbetsmiljökonsult

 

Arbetsmiljöexpert med mångårig internationell erfarenhet av arbetsmiljö inom bygg-, olje-, gas-, tillverknings-, medicin- och livsmedelsindustrin. Verkar som arbetsmiljösamordnare för projektering och utförande i Sverige. Har erfarenhet som Sikkerhetskoordinator i Danmark och Safetycoordinator i internationella projekt. Gert är en van utbildare och föreläsare i arbetsmiljö och säkerhet. Han är en omtyckt föreläsare för universitet, kommuner och företag.

 

E-post: gert.johansson@opatina.se

Tel. 010 - 33 01 002

Helena Waltersson, arbetsmiljökonsult

 

Arbetsmiljökonsult med teknisk bakgrund som högskoleingenjör i byggteknik från LTH. Agerar som arbetsmiljösamordnare under projektering och utförande, utbildar och föreläser i BAS P/U, SAM och BeteendeBaseradSäkerhet samt samordnar och stöttar upprättandet av arbetsmiljörutiner hos kommuner och företag i näringslivet.

 

E-post: helena.waltersson@opatina.se

Tel. 010 - 33 01 003

Jessica Pilman, arbetsmiljökonsult

 

Arbetsmiljökonsult med humanistisk bakgrund och som har erfarenheter som projektledare och byggarbetsmiljösamordnare inom större projekt. Jessica har lätt att kommunicera med människor. Jessica har erfarenhet från ett flertal varierande brancher bland annat logistik- och säkerhetsbranch.

 

E-post: jessica.pilman@opatina.se

Tel. 010 - 33 01 004

Kristian KA Andersson, arbetsmiljökonsult

 

Arbetsmiljöexpert med mångårig erfarenhet av arbetsmiljö inom bygg- och tillverkningsindustrin samt skolor och kommuner. Verkar som arbetsmiljösamordnare för projektering och utförande i Sverige. Har erfarenhet från företagshälsovården med både utbildningar, strategiskt arbetsmiljöarbete och yrkeshygieniska mätningar. Kristian är en van utbildare och föreläsare i arbetsmiljö och säkerhet som sätter stor prestige i att samtliga deltagare på hans utbildningar ska vara nöjda och ha en förståelse samt praktiska verktyg att arbeta med när de lämnar utbildningen. Är dessutom certifierad BAM-utbildare.

 

E-post: kristian.andersson@opatina.se

Tel. 073-352 15 29

Caroline Holmberg, arbetsmiljökonsult

 

Arbetsmiljökonsult och utbildad byggingenjör i byggteknik från LTH. Caroline har stor erfarenhet av att ta en ledande roll och att samarbeta med människor. Caroline agerar som arbetsmiljösamordnare under projektering och utförande, samt samordnar arbetsmiljörutiner hos kommuner och företag.

 

E-post: caroline.holmberg@opatina.se

Tel. 010 - 33 01 006

Torgny Nilsson, arbetsmiljökonsult

 

Arbetsmiljökonsult med bakgrund inom verkstadsindustrin. Torgny har erfarenhet som samordnare av bland annat byggprojekt inom verkstadsindustrin samt kärnkraftsindustrin. Torgny har lätt att kommunicera med andra människor.

 

E-post: torgny.nilsson@opatina.se

Tel. 010 - 33 01 007

Angelica Pilman, administratör

 

Adminstratör med erfarenhet från livsmedelsindustri. Kan det här med ekonomi, logistik, planering och struktur. Kan även köra truck.

 

E-post: angelica.pilman@opatina.se

Tel. 010 - 33 01 005

Kontakt

 

Tfn. 076-720 25 21

 

Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund

 

Vardagar kl. 9-15. (from januari 2018)

Övrig tid enligt överenskommelse.