Medarbetare

Medarbetare


Anita Pilman, VD, projektsamordnare och administrativ chef. Grundare av företaget.


Projektsamordnare med kemiskteknisk bakgrund samt utbildning inom projektadministration. Anita har erfarenhet från arbete inom kommun och landsting.


E-post:   anita.pilman@opatina.se

Tel.         010 - 033 01 001  

Mobil:    076 - 76 55 304

Gert Johansson, vice VD och arbetsmiljökonsult


Arbetsmiljöexpert med mångårig internationell erfarenhet av arbetsmiljö inom bygg-, olje-, gas-, tillverknings-, medicin- och livsmedelsindustrin. Verkar som arbetsmiljösamordnare för projektering och utförande i Sverige. Har erfarenhet som Sikkerhetskoordinator i Danmark och Safetycoordinator i internationella projekt. Gert är en van utbildare och föreläsare i arbetsmiljö och säkerhet. Han är en omtyckt föreläsare för universitet, kommuner och företag.


E-post: gert.johansson@opatina.se

Tel.       010 - 33 01 002      

Mobil:   0704-176 144

Angelica Pilman, administratör


Adminstratör med erfarenhet från livsmedelsindustri. Kan det här med ekonomi, logistik, planering och struktur. Kan även köra truck.


E-post:  angelica.pilman@opatina.se

Tel.        010 - 33 01 005

Mobil:     076 - 720 25 22

Helena Waltersson, arbetsmiljökonsult - tjänstledig


Arbetsmiljökonsult med teknisk bakgrund som högskoleingenjör i byggteknik från LTH. Agerar som arbetsmiljösamordnare under projektering och utförande, utbildar och föreläser i BAS P/U, SAM och BeteendeBaseradSäkerhet samt samordnar och stöttar upprättandet av arbetsmiljörutiner hos kommuner och företag i näringslivet.


E-post: helena.waltersson@opatina.se

Tel.        010 - 33 01 003

Mobil:   076 - 720 25 26

Jessica Pilman, arbetsmiljökonsult


Arbetsmiljökonsult med humanistisk bakgrund och som har erfarenheter som projektledare och byggarbetsmiljösamordnare inom större projekt. Jessica har lätt att kommunicera med människor. Jessica har erfarenhet från ett flertal varierande brancher bland annat logistik- och säkerhetsbranch.


E-post: jessica.pilman@opatina.se

Tel.        010 - 33 01 004

Mobil:   076 - 607 07 22

Torgny Nilsson, arbetsmiljökonsult


Arbetsmiljökonsult med bakgrund inom verkstadsindustrin. Torgny har erfarenhet som samordnare av bland annat byggprojekt inom verkstadsindustrin samt kärnkraftsindustrin. Torgny har lätt att kommunicera med andra människor.


E-post: torgny.nilsson@opatina.se

Tel.        010 - 33 01 007

Mobil:   073 - 39 38 601

Ulf Grimmestål, arbetsmiljökonsult


Arbetsmiljökonsult med bakgrund inom elkraft/ eldistributin, processindustri och lantbruk. Ulf har erfarenhet som samordnare av bland annat byggprojekt inom elkraft samt ny- och ombyggnation av affärslokaler. Ulf agerar som arbetsmiljösamordnare både under projektering och utförande samt har arbetat med riskanalyser för kommuner. Ulf har även lång arbetsrättslig erfarenhet och erfarenhet/kunskap inom ledarskap. Ulf är också en kvalificerad utbildare med lång erfarenhet av att planera och genomföra utbildningar.


E-post:  ulf.grimmestal@opatina.se

Tel.        010 - 33 01 008

Mobil:   076 - 720 25 21

Pauli Jensen, arbetsmiljökonsult


Arbetsmiljökonsult med bakgrund inom höghöjdsarbeten, rope access, vindkraft, tillverkningsindustri och sanering samt stor erfarenhet av riskanalyser, både övergripande och detaljerade, och dagligt arbetsmiljöarbete så som BAS-U.


E-post: pauli.jensen@opatina.se

Tel.        010 - 33 01 009

Mobil:   076 - 00 26 709

Björn Nilsson, arbetsmiljökonsult


Arbetsmiljökonsult med bakgrund inom byggindustrin som murare och med erfarenhet inom verkstadsindustrin. Tar gärna initiativ och delar med sig av egna erfarenheter och visdomsord.E-post: bjorn.nilsson@opatina.se

Tel.        010 - 33 01 010

Mobil:    076 - 00 26 710


Vera Rytter, arbetsmiljökonsult


Arbetsmiljökonsult med högskoleingenjörsexamen i byggteknik vid LTH. Studerar parallellt med jobbet vidare till Civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad. Vera är verksam som bland annat arbetsmiljösamordnare vid projektering och utförande. Hon har lätt för att kommunicera och samarbeta med människor.


E-post: vera.rytter@opatina.se

Tel.      010 - 33 01 011

Mobil: 076 - 00 26 711Kontakt


Tfn. 010 - 33 01 000


Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund


Lundakontoret är bemannat mån. & torsd. mellan kl. 9.00 - 15.00.


Övriga tider endast efter överenskommelse.