Byggarbetsmiljösamordning

Byggarbetsmiljösamordning

 

BAS P

Vi kan med erfarna konsulter verka som BAS P i ert projekt, vilket innebär att vi samordnar arbetsmiljöregler i planering och projektering, upprättar arbetsmiljöplan, ombesörjer samordningen mellan de olika deltagarna i projekteringsgru ppen, tar fram riskanalyser, validerar projektörer/entreprenörers arbetsmiljökunskap, förbereder arbetsmiljörelaterat underlag till projektets slutdokumentation.

 

BAS U

Våra BAS U-konsulter kan hjälpa er oavsett om det rör sig om total-, general- eller delad entreprenad. Som Bas U ingår arbetet med att säkerställa att arbetsmiljöreglerna på arbetsplatsen följs, utfärda skyddsregler, organisera skyddsarb etet, anpassa arbetsmiljöplanen, ha kontroll över tillstånd, besiktningar, maskiner, ombesörja att entreprenörer samråder och gemensamt arbetar för en säker arbetsmiljö på plats.

 

 

Har du frågor eller vill ha en offert? Kontakta oss på info@opatina.com

Kontakt

 

Tfn. 076-720 25 21

 

Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund

 

Vardagar kl. 9-15. (from januari 2018)

Övrig tid enligt överenskommelse.