Utbildningar

Utbildningsprogram vintern/våren 2017-18

 

 

14 nov

22 nov

5 dec

27 feb

13 mar

10 apr

24 apr

15 maj

29 maj

BAS-P/U Grund

 

Göteborg

Stockholm

Malmö

Luleå

Lund

Sundsvall

Stockholm

Nässjö

Uddevalla

BAS-P/U Fördjupning

 

Göteborg

Stockholm

Malmö

Luleå

Lund

Sundsvall

Stockholm

Nässjö

Uddevalla

 

 

15 nov

23 nov

6 dec

28 feb

14 mar

11 apr

25 apr

16 maj

30 maj

BAS-P/U Grund

 

Grundläggande intyg erhålls efter en 8 timmar lång lärarledd utbildning och godkänt slutprov. Denna utbildning är avsedd för dig som entreprenör har krav på dig vid upphandling att ha BAS-utbildad personal i företaget, eller som önskar att skapa en kunskap om arbetsmiljö, ansvar för olika aktörer i byggprojekt, lagar och förordningar samt rollen som BAS. Utbildningen lämpar sig även för er som sitter på beställarsidan och vill ha kunskap i vilket ansvar, delegering och rutiner.

 

Läs mer...

BAS-P/U Fördjupning

 

Diplom erhålls efter en två dagars utbildning på totalt 16 timmar och godkänt slutprov. Denna utbildning går djupare in i arbetsmiljölagen med lärarledd utbildning och praktiska diskussioner och cases. Lämplighets-intyget är menad för dig som ska arbeta som verksam BAS-P eller BAS-U i bygg- och anläggningsprojekt och är en yrkesförberedande utbildning.

 

Läs mer...

BAS-P/U Certifieringsförberedande

 

Certifieringsförberedande intyg erhålls efter en utförde vidare utbildning. Denna utbildning är web-baserad och läses på distans. Utbildningen sker via videopaket skräddarsydda efter om du ska verka som BAS-U eller BAS-P. Efter utförd utbildning har du uppnått de lagstadgade 48 timmars utbildning för en BAS, mycket goda kunskaper om arbetsmiljölagen och är förberedd för den teori som krävs för önskad certifiering.

 

Läs mer...

Kontakt

 

Tfn. 076-720 25 21

 

Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund

 

Vardagar kl. 9-15. (from januari 2018)

Övrig tid enligt överenskommelse.