BAS-P/U Grund

BAS-P/U Grund

 

Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt under utförandet (BAS-U).

 

Utbildningen leds av verksamma byggarbetsmiljösamordnare med fokus på grundläggande arbetsmiljö och rollen som BAS. I slutet av utbildningen har ni erhållit kunskaper för att agera BAS i mindre byggprojekt och har efter godkänt kunskapsprov intyg för att styrka er BAS-utbildning.

 

Utbildningen

 

Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS P/U ansvarar för bl.a. underlag för ArbetsMiljöPlaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva och företagsanpassade diskussioner mellan deltagare och utbildare. Slutligen avslutas dagen med ett kunskapstest som måste genomföras med godkänt resultat för att intyg ska kunna utfärdas.

 

Utbildningsinnehåll

 

• Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen

• BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter

• Gällande föreskrifter

• Byggherreansvar

• Planering

• Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)

• Riskanalyser

• Skyddsorganisation, skyddsronder

• Projektering

• Samordning

• Uppföljning

• Kunskapsprov

Pris: 4.950 kr ex. moms

 

Tid: 8.30-16.30

 

Kontaktperson:

Gert Johansson

070-417 61 44

gert.johansson@opatina.se

 

Målgrupp:

-Småföretagare

-Beställare

-Kommuner

-Skyddsombud

-Arbetsledare

 

Utbildningstillfällen 2018:

Lund

Sundsvall

 

 

Företagsintern utbildning:

För bokning av företagsinterna utbildningar kontakta info@opatina.se

 

Vidare utbildningsförslag:

BAS-P/U Fördjupning

 

Anmälan:

info@opatina.se

28 aug

24 sept

Kontakt

 

Tfn. 076-720 25 21

 

Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund

 

Vardagar kl. 9-15. (from januari 2018)

Övrig tid enligt överenskommelse.