BAS-P/U Grund

BAS-P/U Grund


Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt under utförandet (BAS-U).


Utbildningen leds av verksamma byggarbetsmiljösamordnare med fokus på grundläggande arbetsmiljö och rollen som BAS. I slutet av utbildningen har ni erhållit kunskaper för att agera BAS i mindre byggprojekt och har efter godkänt kunskapsprov intyg för att styrka er BAS-utbildning.


Utbildningen


Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS P/U ansvarar för bl.a. underlag för ArbetsMiljöPlaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva och företagsanpassade diskussioner mellan deltagare och utbildare. Slutligen avslutas dagen med ett kunskapstest som måste genomföras med godkänt resultat för att intyg ska kunna utfärdas.


Utbildningsinnehåll


• Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen

• BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter

• Gällande föreskrifter

• Byggherreansvar

• Planering

• Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)

• Riskanalyser

• Skyddsorganisation, skyddsronder

• Projektering

• Samordning

• Uppföljning

• Kunskapsprov

Kontakt


Tfn. 010 - 33 01 000


Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund


Lundakontoret är bemannat tisd. & torsd. mellan kl. 9.00 - 15.00.


Övriga tider endast efter överenskommelse.

Pris: sommarpris 3.995 kr ex. moms


Tid: 8.30-16.30


Kontaktperson:

Gert Johansson

070-417 61 44

gert.johansson@opatina.se


Målgrupp:

-Småföretagare

-Beställare

-Kommuner

-Skyddsombud

-Arbetsledare


Utbildningstillfällen 2019

Lund, 25 juni

Östersund, 11 juli


Företagsintern utbildning:

För bokning av företagsinterna utbildningar kontakta angelica.pilman@opatina.se


Vidare utbildningsförslag:

BAS-P/U Fördjupning


Anmälan:

angelica.pilman@opatina.se