BAS-P/U Fördjupning

BAS-P/U Fördjupning


Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt en under utförandet (BAS-U).


Utbildningen är en fortsättning på BAS-P/U Grund och riktar sig till dig som ska vara verksam som BAS eller önskar en bredare förståelse för vad rollen innebär. Utbildningen går med hjälp av verksamma byggarbetsmiljösamordnare djupare in i de faktiska uppgifter och ansvarsområden en BAS P eller U har. Efter utbildningen har deltagarna erhållit de kunskaper och verktyg som krävs för att på ett enkelt och effektivt sätt klara av uppdraget som BAS i kommande byggprojekt.


Utbildningen


Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS P/U ansvarar för, bl.a. underlag för Arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva företagsanpassade diskussioner och övningar mellan deltagare och utbildare.


Utbildningsinnehåll


• Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen

• BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter

• Gällande föreskrifter

• Byggherreansvar

• Planering

• Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)

• Riskanalyser

• Skyddsorganisation, skyddsronder

• Projektering

• Samordning

• Uppföljning

• Kunskapsprov

Kontakt


Tfn. 010 - 33 01 000


Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund


Lundakontoret är bemannat mån. & torsd. mellan kl. 9.00 - 15.00.


Övriga tider endast efter överenskommelse.

Pris: 4.950 kr ex. moms


Tid: 8.30-16.30


Kontaktperson:

Gert Johansson

070-417 61 44

gert.johansson@opatina.se


Förkunskap:

BAS-P/U Grund


Målgrupp:

- Verksamma BAS-P

- Verksamma BAS-U

- Projektörer

- Småföretagare

- Beställare

- Kommuner

- Arbetsledare


Utbildningstillfällen 2019:


Norrköping 28 augusti

Luleå 11 september

Östersund 24-25 september

Lund 10 oktober

Stockholm 24 oktober

Sundsvall 6 november

Oskarshamn 13 november

Umeå 20 november

Lund 4 decemberFöretagsintern utbildning:

För bokning av företagsinterna utbildningar kontakta

angelica.pilman@opatina.se


Vidare utbildningsförslag:

BAS P/U Certifieringsförberedande


Anmälan:

angelica.pilman@opatina.se