BAS-P/U Fördjupning

BAS-P/U Fördjupning

 

Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt en under utförandet (BAS-U).

 

Utbildningen är en fortsättning på BAS-P/U Grund och riktar sig till dig som ska vara verksam som BAS eller önskar en bredare förståelse för vad rollen innebär. Utbildningen går med hjälp av verksamma byggarbetsmiljösamordnare djupare in i de faktiska uppgifter och ansvarsområden en BAS P eller U har. Efter utbildningen har deltagarna erhållit de kunskaper och verktyg som krävs för att på ett enkelt och effektivt sätt klara av uppdraget som BAS i kommande byggprojekt.

 

Utbildningen

 

Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS P/U ansvarar för, bl.a. underlag för Arbetsmiljöplaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva företagsanpassade diskussioner och övningar mellan deltagare och utbildare.

 

Utbildningsinnehåll

 

• Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen

• BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter

• Gällande föreskrifter

• Byggherreansvar

• Planering

• Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)

• Riskanalyser

• Skyddsorganisation, skyddsronder

• Projektering

• Samordning

• Uppföljning

• Kunskapsprov

Pris: 4.950 kr ex. moms

 

Tid: 8.30-16.30

 

Kontaktperson:

Gert Johansson

070-417 61 44

gert.johansson@opatina.se

 

Förkunskap:

BAS-P/U Grund

 

Målgrupp:

- Verksamma BAS-P

- Verksamma BAS-U

- Projektörer

- Småföretagare

- Beställare

- Kommuner

- Arbetsledare

 

Utbildningstillfällen 2018:

Lund

Sundsvall

 

 

Företagsintern utbildning:

För bokning av företagsinterna utbildningar kontakta

info@opatina.se

 

Vidare utbildningsförslag:

BAS P/U Certifieringsförberedande

 

Anmälan:

info@opatina.se

29 aug

25 sepj

Kontakt

 

Tfn. 076-720 25 21

 

Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund

 

Vardagar kl. 9-15. (from januari 2018)

Övrig tid enligt överenskommelse.