2-dagars BAS-P/U Grundutbildning med fördjupning

2-dagars BAS-P/U Grundutbildning med fördjupning


Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt en under utförandet (BAS-U).


Utbildningen är en 2-dagars utbildning avsedd för dig som ska vara verksam som BAS i större byggprojekt. Utbildningen går med hjälp av verksamma byggarbetsmiljösamordnare djupare in på rollen som BAS och dess arbetsuppgifter med praktiska cases och diskussioner. Efter utbildningen har du erhållit de kunskaper som krävs för att vara verksam BAS i medelstora byggprojekt och har goda förkunskaper för eventuell framtida certifiering.


Utbildningen


Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P/U ansvarar för bl.a. underlag för ArbetsMiljöPlaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva företagsanpassade diskussioner och övningar mellan deltagare och utbildare.


Utbildningsinnehåll


• Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen

• BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter

• Gällande föreskrifter

• Byggherreansvar

• Planering

• Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)

• Riskanalyser

• Skyddsorganisation, skyddsronder

• Projektering

• Samordning

• Uppföljning

• Kunskapsprov

Kontakt


Tfn. 010 - 33 01 000


Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund


Lundakontoret är bemannat mån. & torsd. mellan kl. 9.00 - 15.00.


Övriga tider endast efter överenskommelse.

Pris: 8.950 kr ex. moms


Tid: 8.30-16.30


Kontaktperson:

Gert Johansson

070-417 61 44

gert.johansson@opatina.se


Målgrupp:

- Verksamma BAS P

- Verksamma BAS U

- Projektörer

- Arkitekter

- Småföretagare

- Beställare

- Kommuner

- Arbetsledare


Utbildningstillfällen 2019:

Norrköping 27-28 augusti

Luleå 10-11 september

Östersund 24-25 september

Lund 9-10 oktober

Stockholm 23-24 oktober

Sundsvall 5-6 november

Oskarshamn 12-13 november

Umeå 19-20 november

Lund 3-4 december
Företagsintern utbildning:

För bokning av företagsinterna utbildningar kontakta

angelica.pilman@opatina.se


Vidare utbildningsförslag:

BAS-P/U Certifieringsförberedande


Anmälan:

angelica.pilman@opatina.se