2-dagars BAS-P/U Grundutbildning med fördjupning

2-dagars BAS-P/U Grundutbildning med fördjupning

 

Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt en under utförandet (BAS-U).

 

Utbildningen är en 2-dagars utbildning avsedd för dig som ska vara verksam som BAS i större byggprojekt. Utbildningen går med hjälp av verksamma byggarbetsmiljösamordnare djupare in på rollen som BAS och dess arbetsuppgifter med praktiska cases och diskussioner. Efter utbildningen har du erhållit de kunskaper som krävs för att vara verksam BAS i medelstora byggprojekt och har goda förkunskaper för eventuell framtida certifiering.

 

Utbildningen

 

Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P/U ansvarar för bl.a. underlag för ArbetsMiljöPlaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva företagsanpassade diskussioner och övningar mellan deltagare och utbildare.

 

Utbildningsinnehåll

 

• Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen

• BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter

• Gällande föreskrifter

• Byggherreansvar

• Planering

• Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)

• Riskanalyser

• Skyddsorganisation, skyddsronder

• Projektering

• Samordning

• Uppföljning

• Kunskapsprov

Pris: 8.950 kr ex. moms

 

Tid: 8.30-16.30

 

Kontaktperson:

Gert Johansson

070-417 61 44

gert.johansson@opatina.se

 

Målgrupp:

- Verksamma BAS P

- Verksamma BAS U

- Projektörer

- Arkitekter

- Småföretagare

- Beställare

- Kommuner

- Arbetsledare

 

Utbildningstillfällen vintern/våren 2017-18:

Lund

Sundsvall

 

Företagsintern utbildning:

För bokning av företagsinterna utbildningar kontakta

info@opatina.se

 

Vidare utbildningsförslag:

BAS-P/U Certifieringsförberedande

 

Anmälan:

info@opatina.se

28-29 aug

24-25 sep

Kontakt

 

Tfn. 076-720 25 21

 

Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund

 

Vardagar kl. 9-15. (from januari 2018)

Övrig tid enligt överenskommelse.