BAS-P/U Certifieringsförberedande

BAS-P/U Certifieringsförberedande

 

Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt en under utförandet (BAS-U).

 

Utbildningen är en fortsättning på utbildningen BAS-P/U Fördjupning eller 2-dagars BAS-P/U och är avsedd för dig som ska vara verksam som BAS i större byggprojekt eller vill förbereda dig inför en certifiering. Utbildningen är web-baserad och läses på distans, genom portionspaket som genomförs löpande under sex månader eller enligt önskemål. Utbildningen finns i olika inriktningar beroende av om ska verka som BAS-P eller BAS-U.

 

Utbildningen

 

Denna fortsättningsutbildning motsvarar ca 32 timmar och genomförs i mindre avsnitt för att du skall få möjlighet att testa och praktisera dina kunskaper under tiden. Utbildningsvideor och presentationer skickas ut paketvis och du väljer själv inriktning mot projektering eller utförande. Utbildningen fokuserar på de punkter som är aktuella vid en certifiering.

 

Som komplement till utbildningen erhålles du även en handbok för din roll som BAS som du får behålla efter utbildningen.

 

Utbildningsinnehåll

 

• Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen

• BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter

• Gällande föreskrifter

• Byggherreansvar

• Planering

• Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)

• Riskanalyser

• Skyddsorganisation, skyddsronder

• Projektering

• Samordning

• Uppföljning

Pris: 4.950 kr ex. moms

 

Tid: Löpande 6 mån eller efter egen takt

 

Kontaktperson:

Gert Johansson

070-417 61 44

gert.johansson@opatina.se

 

Förkunskap:

BAS-P/U Fördjupning alt.

2-dagars BAS-P/U

 

Målgrupp:

- Verksamma BAS P

- Verksamma BAS U

- Projektörer

- Arkitekter

- Småföretagare

- Beställare

 

Vidare utbildningsförslag:

SAM - Systematiskt ArbetsMiljöarbete

 

Anmälan:

info@opatina.se

Kontakt

 

Tfn. 076-720 25 21

 

Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund

 

Vardagar kl. 9-15. (from januari 2018)

Övrig tid enligt överenskommelse.