Hem
Välkommen till Opatina


Opatina är ett företag som arbetar med ett flertal experter inom arbetsmiljö och ledarskap. Vi utbildar samt stöttar våra kunder i allt rörande arbetsmiljö, oavsett bransch eller verksamhet. Våra experter har en gedigen erfarenhet både nationellt och internationellt inom bl.a. oljeindustri, livsmedelsindustri, byggindustri, mm.


Vårt mål är att tillhandahålla bästa tänkbara expertis till överkomligt pris. Vi är nyckeln till er lösning.


Vår arbetsmiljöpolicy ligger i Opatinas intresse att våra medarbetare skall ha en bra arbetsmiljö.


En god arbetsmiljö är viktigt för Opatinas kunder och för att det är den viktigaste resursen vi har, våra medarbetare. När vi har en bra arbetsmiljö trivs vi och gör ett fullgott arbete.


Lagstiftningens och myndigheternas regler, tillstånd och villkor anger alltid minimikraven för vår verksamhet. Vårat mål är därtill att skapa en betydligt bättre arbetsmiljö än vad som krävs av lagstiftning.


För att leva upp till denna policy har alla inom Opatina god kunskap om riskerna med de olika arbetsuppgifter de utför.


Läs mer om våra medarbetare här!