Medarbetare

Medarbetare


Anita Pilman, VD, projektsamordnare och administrativ chef. Grundare av företaget.


Projektsamordnare med kemiskteknisk bakgrund samt utbildning inom projektadministration. Anita har erfarenhet från arbete inom kommun och landsting.


E-post:   anita.pilman@opatina.se

Tel.         010 - 033 01 001  

Mobil:    076 - 76 55 304

Gert Johansson, vice VD och arbetsmiljökonsult


Arbetsmiljöexpert med mångårig internationell erfarenhet av arbetsmiljö inom bygg-, olje-, gas-, tillverknings-, medicin- och livsmedelsindustrin. Verkar som arbetsmiljösamordnare för projektering och utförande i Sverige. Har erfarenhet som Sikkerhetskoordinator i Danmark och Safetycoordinator i internationella projekt. Gert är en van utbildare och föreläsare i arbetsmiljö och säkerhet. Han är en omtyckt föreläsare för universitet, kommuner och företag.


E-post: gert.johansson@opatina.se

Tel.       010 - 33 01 002      

Mobil:   0704-176 144

Angelica Pilman, administratör


Adminstratör med erfarenhet från livsmedelsindustri. Kan det här med ekonomi, logistik, planering och struktur. Kan även köra truck.


E-post:  angelica.pilman@opatina.se

Tel.        010 - 33 01 005

Mobil:     076 - 720 25 22

Björn Nilsson, arbetsmiljökonsult


Arbetsmiljökonsult med bakgrund inom byggindustrin som murare och med erfarenhet inom verkstadsindustrin. Tar gärna initiativ och delar med sig av egna erfarenheter och visdomsord.E-post: bjorn.nilsson@opatina.se

Tel.        010 - 33 01 010

Mobil:    076 - 00 26 710


Vera Rytter, arbetsmiljökonsult


Arbetsmiljökonsult med högskoleingenjörsexamen i byggteknik vid LTH. Studerar parallellt med jobbet vidare till Civilingenjör i Väg- och vattenbyggnad. Vera är verksam som bland annat arbetsmiljösamordnare vid projektering och utförande. Hon har lätt för att kommunicera och samarbeta med människor.


E-post: vera.rytter@opatina.se

Tel.      010 - 33 01 011

Mobil: 076 - 00 26 711


Helena Waltersson, arbetsmiljökonsult - tjänstledig


Arbetsmiljökonsult med teknisk bakgrund som högskoleingenjör i byggteknik från LTH. Agerar som arbetsmiljösamordnare under projektering och utförande, utbildar och föreläser i BAS P/U, SAM och BeteendeBaseradSäkerhet samt samordnar och stöttar upprättandet av arbetsmiljörutiner hos kommuner och företag i näringslivet.


E-post: helena.waltersson@opatina.se

Tel.        010 - 33 01 003

Mobil:   076 - 720 25 26


Kontakt


Tfn. 010 - 33 01 000


Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund


Lundakontoret är bemannat mån. & torsd. mellan kl. 9.00 - 15.00.


Övriga tider endast efter överenskommelse.