Arbetsmiljörådgivning

Arbetsmiljörådgivning


Vi kan hjälpa och stötta er och er organisation i samtliga frågor rörande arbetsmiljö. Frågor vi kan hjälpa er med är t.ex. stöd med att få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), undersöka, riskbedöma och åtgärda era arbetsmiljöproblem. Vi har erfarenhet från de flesta områden och branscher.


Har ni haft besök av arbetsmiljöverket?


Behöver ni få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet?


Inga frågor angående arbetsmiljö är för små eller för stora för oss. Det kostar inget att fråga!

Kontakta oss på info@opatina.se