Utbildningar

Utbildningsprogram  vintern/våren 2017-1826 februari


BAS-P/U Grund


Malmö


BAS-P/U Fördjupning


Malmö
27 februari

BAS-P/U Grund


Grundläggande intyg erhålls efter en 8 timmar lång lärarledd utbildning och godkänt slutprov. Denna utbildning är avsedd för dig som entreprenör har krav på dig vid upphandling att ha BAS-utbildad personal i företaget, eller som önskar att skapa en kunskap om arbetsmiljö, ansvar för olika aktörer i byggprojekt, lagar och förordningar samt rollen som BAS. Utbildningen lämpar sig även för er som sitter på beställarsidan och vill ha kunskap i vilket ansvar, delegering och rutiner.


Läs mer...


BAS-P/U Fördjupning


Diplom erhålls efter en två dagars utbildning på totalt 16 timmar och godkänt slutprov. Denna utbildning går djupare in i arbetsmiljölagen med lärarledd utbildning och praktiska diskussioner och cases. Lämplighets-intyget är menad för dig som ska arbeta som verksam BAS-P eller BAS-U i bygg- och anläggningsprojekt och är en yrkesförberedande utbildning.


Läs mer...

BAS-P/U Certifieringsförberedande


Certifieringsförberedande intyg erhålls efter en utförde vidare utbildning. Denna utbildning är web-baserad och läses på distans. Utbildningen sker via videopaket skräddarsydda efter om du ska verka som BAS-U eller BAS-P. Efter utförd utbildning har du uppnått de lagstadgade 48 timmars utbildning för en BAS, mycket goda kunskaper om arbetsmiljölagen och är förberedd för den teori som krävs för önskad certifiering.


Läs mer...