BAS-P/U Grund

BAS-P/U Grund


Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt under utförandet (BAS-U).


Utbildningen leds av verksamma byggarbetsmiljösamordnare med fokus på grundläggande arbetsmiljö och rollen som BAS. I slutet av utbildningen har ni erhållit kunskaper för att agera BAS i mindre byggprojekt och har efter godkänt kunskapsprov intyg för att styrka er BAS-utbildning.


Utbildningen


Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS P/U ansvarar för bl.a. underlag för ArbetsMiljöPlaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva och företagsanpassade diskussioner mellan deltagare och utbildare. Slutligen avslutas dagen med ett kunskapstest som måste genomföras med godkänt resultat för att intyg ska kunna utfärdas.


Utbildningsinnehåll


• Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen

• BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter

• Gällande föreskrifter

• Byggherreansvar

• Planering

• Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)

• Riskanalyser

• Skyddsorganisation, skyddsronder

• Projektering

• Samordning

• Uppföljning

• Kunskapsprov

Bokningsregler Opatina AB:

 

  • Beställning räknas som genomförd då kund fått bekräftelse.
  • Betalningsvillkor 30 dagar.
  • Förfallen faktura: Påminnelseavgift + dröjsmålsränta + ev inkassoavgift.
  • Faktura skickas 4 v före kursstart.
  • Avbokning 2-4 veckor före kursstart, kund betalar 50%.
  • Avbokning mindre än 2 veckor före kursstart, kund betalar hela beloppet.
  • Plats kan överlåtas till annan person i företaget efter samråd.
  • Ombokning till annat kurstillfälle får göras 1 gång och senast 14 dagar innan kurstillfället.
  • Vid sjukdom ska läkarintyg kunna uppvisas. Ombokning kan göras 1 gång, dock ska originalfakturan betalas.
  • Opatina AB har rättigheten att ställa in kurs och återbetalas ev inbetald avgift. Ersättning därutöver ersätts ej.


Pris: 4.950 kr ex. moms


Tid: 8.30-16.30


Kontaktperson:

Anita Pilman 

076 - 76 55 304


anita.pilman@opatinautbildning.se


Målgrupp:

-Småföretagare

-Beställare

-Kommuner

-Skyddsombud

-Arbetsledare


Utbildningstillfällen 2020


21 april


5 maj


26 maj


Falkenberg 2 juni


Företagsintern utbildning:

För mer information och bokning av företagsinterna utbildningar kontakta angelica.pilman@opatina.se


Vidare utbildningsförslag:

BAS-P/U Fördjupning


Anmälan:

anita.pilman@opatinautbildning.se