2-dagars BAS-P/U Grundutbildning med fördjupning

2-dagars BAS-P/U Grundutbildning med fördjupning


Enligt arbetsmiljölagen (AML) är den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete alltid skyldig att utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering (BAS-P) samt en under utförandet (BAS-U).


Utbildningen är en 2-dagars utbildning avsedd för dig som ska vara verksam som BAS i större byggprojekt. Utbildningen går med hjälp av verksamma byggarbetsmiljösamordnare djupare in på rollen som BAS och dess arbetsuppgifter med praktiska cases och diskussioner. Efter utbildningen har du erhållit de kunskaper som krävs för att vara verksam BAS i medelstora byggprojekt och har goda förkunskaper för eventuell framtida certifiering.


Utbildningen


Utbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av Arbetsmiljölagen. Inledningsvis arbetar vi med arbetsmiljölagstiftningen och arbetsmiljöansvar. Därefter går vi igenom de konkreta arbetsuppgifterna som BAS-P/U ansvarar för bl.a. underlag för ArbetsMiljöPlaner (AMP), riskanalyser, skyddsronder, samordning och uppföljning. Under utbildningen sker interaktiva företagsanpassade diskussioner och övningar mellan deltagare och utbildare.


Utbildningsinnehåll


• Arbetsmiljölagen & arbetsmiljöförordningen

• BAS-P/U-ansvar och arbetsuppgifter

• Gällande föreskrifter

• Byggherreansvar

• Planering

• Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM)

• Riskanalyser

• Skyddsorganisation, skyddsronder

• Projektering

• Samordning

• Uppföljning

• Kunskapsprov

Bokningsregler Opatina AB:

• Beställning räknas som genomförd då kund fått bekräftelse.
• Betalningsvillkor 30 dagar.
• Förfallen faktura: Påminnelseavgift + dröjsmålsränta + ev inkassoavgift.
• Faktura skickas 4 v före kursstart.
• Avbokning 2-4 veckor före kursstart, kund betalar 50%.
• Avbokning mindre än 2 veckor före kursstart, kund betalar hela beloppet.
• Plats kan överlåtas till annan person i företaget efter samråd.
• Ombokning till annat kurstillfälle får göras 1 gång och senast 14 dagar innan kurstillfället.
• Vid sjukdom ska läkarintyg kunna uppvisas. Ombokning kan göras 1 gång, dock ska originalfakturan betalas.
• Opatina AB har rättigheten att ställa in kurs och återbetalas ev inbetald avgift. Ersättning därutöver ersätts ej.

Kontakt


Tfn. 010 - 33 01 000


Besöksadress:

Norra Vallgatan 4, Lund


Lundakontoret är bemannat mån. & torsd. mellan kl. 9.00 - 15.00.


Övriga tider endast efter överenskommelse.

Pris: 8.950 kr ex. moms


Tid: 8.30-16.30


Kontaktperson:

Angelica Pilman 

076 - 720 25 22

angelica.pilman@opatina.se


Målgrupp:

- Verksamma BAS P

- Verksamma BAS U

- Projektörer

- Arkitekter

- Småföretagare

- Beställare

- Kommuner

- Arbetsledare


Utbildningstillfällen 2020:


Stockholm 18-19 februari 


Lund 10-11 mars


Karlstad 24-25 mars


Kalmar 21-22 april


Norrköping 5-6 maj


Lund 26-27 maj


Falkenberg 2-3 juni
Företagsintern utbildning:

För mer information och bokning av företagsinterna utbildningar kontakta

angelica.pilman@opatina.se


Vidare utbildningsförslag:

BAS-P/U Certifieringsförberedande


Anmälan:

angelica.pilman@opatina.se